bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Informacje ogólne \ Telefony i maile    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

Imię i nazwisko

nr wewn. tel.

telefon

email

Dyrekcja

Danuta Zakrzewska

dyrektor

42 664-80-50

e-mail

Marek Szymański

wicedyrektor

42 664-80-50

e-mail

Katarzyna Grzelak - sekretariat

101

42 664-80-50

e-mail

Główny Księgowy

Jerzy Kałużny

104

42 664-80-54

e-mail

Radca prawny

Hanna Jagielska

404

42 664-80-82

Kadry

Grażyna Krasoń

118

42 664-80-82

e-mail

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Mariusz Jarosz

116

42 664-80-85

e-mail

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Krzysztof Mirowski - kierownik

403

42 664-80-63

e-mail

Andrzej Węgliński - z-ca kierownika

405

42 664-80-65

e-mail

Joanna Kartowicz - wglądy do prac

400

42 664-80-60

e-mail

Iwona Klimczak

402

42 664-80-61

e-mail

Małgorzata Rau

401

42 664-80-62

e-mail

Grzegorz Krysiak

406

42 664-80-64

e-mail

Katarzyna Stasiak

411

e-mail

Michał Kaczmarczyk

408

42 664-81-99

e-mail

Tomasz Soldenhoff

410

42 664-80-66

e-mail

Wydział Finansowo-Księgowy

Monika Kubiak

103

42 664-80-53

e-mail

Anna Smołuch

103

42 664-80-53

e-mail

Maria Nowakowska

105

42 664-80-55

e-mail

Anna Kołeczek

105

42 664-80-55

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych

Krzysztof Jurek - kierownik

117

42 664-80-56

e-mail

Mariusz Jarosz - z-ca kierownika - sprawdzian, egzamin gimnazjalny

116

42 664-80-85

e-mail

Błażej Jonczyk- egzamin maturalny

110

42 664-80-70

e-mail

Marcin Lis - egzamin maturalny

110

42 664-80-70

e-mail

Dorota Gontarz - przekierowania i deklaracje maturalne

112

42 664-80-58

e-mail

Anna Szczęsna - egzamin zawodowy

124

42 664-80-94

e-mail

Małgorzata Majchrzak - egzamin zawodowy

123

42 664-80-93

e-mail

Iwona Pecyna - statystyczne opracowanie i analizowanie wyników, Panel Obserwatora

107

42 664-80-69

e-mail

Ewa Stożek

108

42 664-80-59

e-mail

Karol Jarzębowski

108

42 664-80-59

e-mail

fax

111

42 664-80-57

Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego

Marek Zapieraczyński - p.o. kierownik wydziału

217

42 664-81-81

e-mail

Ewa Śnieg-Kapela - starszy specjalista, procedury organizowania i przeprowadzania egzaminów

202

42 664-80-72

e-mail

Ewa Wawrzynów - starszy referent, egzamin eksternistyczny

201

42 664-80-91

e-mail

Karolina Roszkowska-Pająk - starszy referent, sprawy wewnętrzne wydziału

208

42 664-80-68

e-mail

fax

208

42 664-80-88

Pracownia egzaminów z przedmiotów ogólnokształcących

Marek Zapieraczyński - kierownik pracowni - historia

217

42 664-81-81

e-mail

Anna Finkstein - starszy ekspert, j.polski oraz j. łaciński i kultura antyczna

207

42 664-81-86

e-mail

Jacek Kozieł - starszy ekspert, j.polski oraz wiedza o tańcu

203

42 664-80-73

e-mail

Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska - starszy ekspert - biologia

204

42 664-81-83

e-mail

Beata Kupis - starszy ekspert - chemia

205

42 664-81-84

e-mail

Teresa Wieczorek - starszy ekspert, geografia, podstawy przedsiębiorczości

206

42 664-81-85

e-mail

Henryk Dąbrowski - starszy ekspert, matematyka oraz filozofia

209

42 664-81-88

e-mail

Sławomir Sapanowski - starszy ekspert, matematyka (e-ocenianie), fizyka i astronomia oraz fizyka

210

42 664-81-87

e-mail

Pracownia egzaminów z języków obcych nowożytnych

Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska - kierownik pracowni, j. angielski

214

42 664-81-82

e-mail

Joanna Kowalska - starszy specjalista, j. angielski

210

42 664-81-87

e-mail

Małgorzata Kaźmierczak - starszy ekspert, j. niemiecki

213

42 664-81-89

e-mail

Monika Łomnicka-Jurewicz - egzaminator, j. hiszpański

213

42 664-81-89

e-mail

Monika Klimecka-Markiewicz - starszy egzaminator - j. rosyjski

211

42 664-81-95

e-mail

Beata Zawisza - starszy ekspert, j. francuski

211

42 664-81-95

e-mail

Wydział Egzaminów Zawodowych

Klaudia Połowińska - kierownik

311

42 664-81-93

e-mail

Grażyna Krogulec

315

42 664-91-61

e-mail

Magdalena Rutkowska

305

42 664-81-91

e-mail

Agnieszka Doniec

325

42 664-81-94

e-mail

Zbigniew Sobór

306

42 664-81-92

e-mail

Jerzy Molski

316

42 664-91-64

e-mail

Joanna Szabłowska

326

42 664-91-63

e-mail

Andrzej Szymczak

336

42 664-91-62

e-mail

Anna Prączko

336

42 664-91-62

e-mail

fax

345

42 664-91-60

Zespół ds. obsługi województwa świętokrzyskiego

Marta Mucha-Krogulec

41 34-21-960

e-mail

41 34-21-959

fax

41 342-15-62Wytworzył: Iwona Klimczak (2010-10-08)
Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:08:36)
Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2018-12-27 09:17:51)
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer