bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Załatwianie spraw \ Opłaty    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

OPŁATY

Duplikaty
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi wydaje duplikaty zaświadczeń o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, świadectw dojrzałości i ich odpisów, aneksów do świadectw dojrzałości i ich odpisów, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz świadectw ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Wydanie duplikatu następuje po złożeniu Wniosku o wydanie duplikatu oraz po uiszczeniu opłaty w wysokości 26 zł (za każdy dokument) na konto:
23 1010 1371 0016 6122 3100 0000 lub w kasie OKE w Łodzi - ul. Praussa 4
(kopię wpłaty lub przelewu należy dołączyć do Wniosku o wydanie duplikatu).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624).

Egzamin zawodowy
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna pobiera opłaty za przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez młodocianych pracowników. Stawki opłat ustalane są osobnym komunikatem.
Numer konta: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

Dokonując wpłaty proszę o umieszczenie następujących danych: imię i nazwisko, numer PESEL oraz oznaczenie kwalifikacji. Jednocześnie przypominamy, że opłaty te dotyczą wyłącznie młodocianych pracowników.

za egzamin w kwalifikacji - 173,20
część pisemna - 57,73
część praktyczna - 115,47

Egzamin eksternistyczny

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi pobiera opłaty za przystąpienie do egzaminów eksternistycznych.

Terminy wnoszenia opłat:
sesja zimowa – do końca grudnia
sesja jesienna – do końca sierpnia.

Koszt jednego egzaminu ustalany jest osobnym komunikatem.

Koszt jednego egzaminu eksternistycznego wynosi 171,00 zł.

Opłaty należy przekazywać na konto OKE w Łodzi:
23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. Nr 179, poz. 1273).Wytworzył: CKE, OKE (2010-10-08)
Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:17:51)
Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2017-06-01 11:29:25)
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer