strona gĂówna strona główna  
 
     

Formularz otwarty do 30 wrzeœnia 2016
do zbierania zgłoszeń absolwentów na egzamin zawodowy na sesje 'styczeń 2017'
wg starej podstawy programowej.

Typ szkoły   
Rodzaj zgłoszenia   
Identyfikator szkoły   
Adres email na który zostanie przesłane potwierdzenie   
Sesja egzaminacyjna 
   
Wybierz plik   Uwaga
Po prawidłowym przesłaniu danych przez powyższy formularz, należy pobrać potwierdzenie przekazania danych.
Potwierdzenie jest w postaci pliku PDF, który otwiera darmowy program Adobe Readerspacer spacer