bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Obszary działania \ Egzaminy - komunikaty, informacje    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     
SESJA W 2023 ROKU

Komunikat dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2023 LATO - Formuła 2012

Komunikat dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2023 LATO - Formuła 2012 i Formuła 2017

Komunikat dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2023 LATO - Formuła 2017

Komunikat dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2023 LATO - Formuła 2012 i Formuła 2017

Komunikat dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji 2023 LATO - Formuła 2019

Komunikat dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 2023 LATO - Formuła 2012 i Formuła 2019

SESJA W 2022 ROKU

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 kwietnia 2022 r. o wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów przeprowadzanych w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 r.

Egzamin maturalny

Aneks do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EM w 2022 r. oraz komunikat o dostosowaniach (PL)

Aneks do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EM w 2022 r. oraz komunikat o dostosowaniach (UA)

Deklaracja 1d (egzamin maturalny) - pdf

Deklaracja 1d (egzamin maturalny) - docx

Egzamin ósmoklasisty

Aneks do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EO w 2022 r. oraz komunikat o dostosowaniach (PL)

Aneks do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EO w 2022 r. oraz komunikat o dostosowaniach (UA)

Deklaracja 3d (egzamin ósmoklasisty) - pdf

Deklaracja 3d (egzamin ósmoklasisty) - docx

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 z dnia 20 sierpnia 2021 r. - z aktualizacją z 28 września 2021 r.

- Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2022

- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 z dnia 20 sierpnia 2021 r.

- Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2022 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2022 r. - z aktualizacją z 5 października 2021 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2022 r. - z aktualizacją z 5 października 2021 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.

Harmonogram egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r. - z aktualizacją z 4 kwietnia 2022 r. r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r. - z aktualizacją z 5 października 2021 r.

Komunikat w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019 – przeprowadzany w 2022 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2021/2022

SESJA w 2021 ROKU

- Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty (E8), maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ), eksternistycznych (EE).

- Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty (tzw. próbnego egzaminu ósmoklasisty)

- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 z dnia 20 sierpnia 2021 r.

- Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

- Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. próbnego egzaminu maturalnego)

- Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego - aktualizacja z 25 lutego 2021 r.

- Komunikat w sprawie zmian w egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r.

Zaświadczenie o uczestniczeniu w egzaminie w styczniu 2021 r. - Formularz stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 oraz w § 10 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2316, z późn. zm.).

- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021- aktualizacja z 19 kwietnia 2021 r.

- Załączniki do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021- aktualizacja z 19 kwietnia 2021 r.

- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021- aktualizacja z 29 grudnia 2020 r.

- Załączniki do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021- aktualizacja z 29 grudnia 2020 r.

- Załączniki do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021- aktualizacja z 29 grudnia 2020 r.

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku -z aktualizacją z dnia 22 grudnia 2020 r.

-Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 21 stycznia 2021 r. w Łodzi w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - sesja lato 2021 - Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - PP 2012 - FORMUŁA 2012

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 21 stycznia 2021 r. w Łodzi w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - sesja lato 2021 - Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - PP 2017 - FORMUŁA 2017

- Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku - Formuła 2012

- Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku - Formuła 2017

- Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2021 roku - Formuła 2019

- Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

- Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

- Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

- Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. - Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2021 r.

- Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2020/2021

- Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2021 r.

- Komunikat o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2021 r.

- Komunikat w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019 – przeprowadzany w 2021 r. - Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2020/2021

Egzamin eksternistyczny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu: liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły podstawowej dla dorosłych, wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia obowiązująca w sesjach egzaminacyjnych: zimowej i jesiennej 2021 r. -

Załączniki do Informacji... - do pobrania

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2020 r.  w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku

Wytyczne dot. przeprowadzania egzaminów

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych.

Wytyczne dotyczące przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych.

Plakat - O czym należy pamiętać podczas egzaminu!

INFORMACJA NT. WGLĄDÓW - EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIIKACJE W ZAWODZIE - SESJA 201

Szanowni Państwo,
Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, okręgowe komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej – do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej – do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu w modelu ‘d’ lub ‘dk’, dodatkowo do dokumentacji).

Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE (na adresy podane na stronach internetowych każdej komisji) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.

***

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku - Aktualizacja z 8 czerwca 2020 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku - Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 maja 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. – Formuła 2012

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 maja 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r. – Formuła 2017

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 maja 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. – Formuła 2019

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2020 r.
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2020 r.
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2020 r.
 • Komunikat w sprawie miejsc zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2020 roku

  Komunikat o miejscach przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2019 roku

  Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku.

  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r. obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 (FORMUŁA 2012) z aktualizacją z 22 listopada 2019 r.

  Załączniki do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r. obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 - do pobrania

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 grudnia 2019 r.
  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r. - Formuła 2012 oraz Formuła 2017 - Aktualizacja z 7 stycznia 2020 r. (str. 7)

  Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranych przedmiotem lub dziedziną wiedzy

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. i 31 marca 2017 r.

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. i 31 marca 2017 r.

  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r. obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 - z aktualizacją z 29 listopada 2019 r.

  Załączniki do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r. obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 - do pobrania

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 grudnia 2019 r.
  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r. - Formuła 2012 oraz Formuła 2017 - Aktualizacja z 7 stycznia 2020 r. (str. 7)

  Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranych przedmiotem lub dziedziną wiedzy

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. i 31 marca 2017 r.

  Komunikaty archiwalne

  SESJA w 2020 ROKU

  Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

  Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2020 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

  Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym – „nowa” matura

  Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym – „stara” matura

  Informacje o wynikach egzaminu maturalnego w sesji głównej 2020 r.

  - Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym (w czerwcu) 2020 r.

  - Prezentacja o wynikach

  - Wstępne informacje o wynikach - stale centylowe wyników

  - Wstępne informacje o wynikach - stale staninowe - wersja w języku polskim

  - Wstępne informacje o wynikach - stale staninowe - wersja w języku angielskim

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku (z aktualizacją z 20 sierpnia 2019 r).  Wytworzył: Marcin Smolik, dyrektor CKE (2019-09-08)
  Opublikował: Iwona Klimczak (2020-03-19 12:52:44)
  Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2023-04-28 10:34:02)
   
  spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
  spacer spacer