bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Organizacja \ Współpraca    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

WSPÓŁPRACA

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna jest państwową jednostką budżetową, podporządkowaną Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Realizując nałożone na nią zadania, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi stale współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną i siedmioma okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, a także z Kuratorium Oświaty w Łodzi i Kuratorium Oświaty w Kielcach.

OKE w Łodzi prowadzi także stałą współpracę z władzami gmin i powiatów z terenu województwa łódzkiego i świętokrzyskiego – organami prowadzącymi szkoły i placówki edukacyjne.

OKE w Łodzi w celu uzyskania wysokiej jakości swoich działań współprauje z dyrektorami szkół i placówek edukacyjnych z terenu województwa łódzkiego i świętokrzyskiego, organizując dla nich szkolenia, przekazując materiały informacyjne i służąc wszechstronną pomocą w sprawach związanych z przeprowadzeniem sesji egzaminacyjnej.

Bardzo istotnym elementem działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi jest współpraca z uczelniami wyższymi działającymi na terenie województwa łódzkiego i województwa świętokrzyskiego, której celem jest stałe podnoszenie jakości pracy OKE.

OKE w Łodzi współpracuje też z placówkami doskonalenia nauczycieli: Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, a także z uczelniami wyższymi z terenu województwa łódzkiego i świętokrzyskiego.

Nasi pracownicy uczestniczą także w regionalnych i ogólnokrajowych przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, takich jak Salony Maturzystów, a także w projektach badawczych, takich jak Projekt Edukacyjna Wartość Dodana, PIRS czy PISA.

Szczególną formą współdziałania ze środowiskami związanymi z systemem edukacji w Polsce jest, powołana przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Rada Konsultacyjna, w skład której wchodzą kierownicy wydziałów OKE w Łodzi oraz zaproszeni do współpracy przedstawiciele kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły, ośrodków metodycznych i uczelni działających na terenie województw łódzkiego i świętokrzyskiego.Wytworzył: Iwona Klimczak (2010-10-11)
Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:12:12)
Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2016-01-11 15:04:57)
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer