bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Obszary działania \ Organizacja egzaminów -archiwum    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

SESJE 2019 R.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku.

SESJA w 2018 ROKU

Informacja Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2018 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej - do pobrania

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy - w zakresie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów przekazywania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie z § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 939).

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2018 roku

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 23 października 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej 2018 r. - pobierz komunikat

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 23 października 2017 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2018 roku - pobierz komunikat

2017 rok

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016, poz. 2223)

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 listopada 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2017 roku

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 listopada 2016 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2017 roku

SESJE W 2016 ROKU

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku

***

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego
humanistyczna

w zakresie historii
i wiedzy
o społeczeństwie
 • trwa 60 minut
 • rozpoczyna się o godzinie 9.00
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
w zakresie języka polskiego
 • trwa 90 minut
 • rozpoczyna się o godzinie 11.00
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część druga egzaminu gimnazjalnego
matematyczno-przyrodnicza

w zakresie przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii
 • trwa 60 minut
 • rozpoczyna się o godzinie 9.00
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
w zakresie matematyki
 • trwa 90 minut
 • rozpoczyna się o godzinie 11.00
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego
z języków obcych nowożytnych

na poziomie podstawowym
 • trwa 60 minut
 • rozpoczyna się o godzinie 9.00
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
na poziomie rozszerzonym
 • trwa 60 minut
 • rozpoczyna się o godzinie 11.00
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

Wybór poziomu egzaminu
z języka obcego nowożytnego

język nauczany na bazie podstawy programowej III.0
(poziom dla początkujących)

obowiązkowo
egzamin na poziomie podstawowym
nieobowiązkowo
egzamin na poziomie rozszerzonym


język nauczany na bazie podstawy programowej III.1

(poziom na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego)

obowiązkowo
egzamin na poziomie podstawowym
obowiązkowo
egzamin na poziomie rozszerzonymWytworzył: Andrzej Chruściany, Iwona Klimczak (2010-10-06)
Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:12:36)
Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2020-03-19 12:50:39)
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer