bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Zamówienia publiczne, konkursy, oferty pracy \ Archiwum konkursów    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     
2018 ROK

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I)

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I):

1) nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – 2 etaty,
2) nauczyciela języka polskiego – 1 etat,
3) nauczyciela matematyki – 1 etat.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach:
- Zał. 1 - 3 – ogłoszenia o konkursach
- Zał. 4 – wzór oświadczenia

Konkurs na autorów i recenzentów zestawów egzaminacyjnych do nowego egzaminu zawodowego

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza konkurs na autorów i recenzentów zestawów egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony pod adresem: https://goo.gl/forms/Dnn5ncxkGz5PmmT63.

Formularz należy wypełnić do dnia 21 lutego 2018 roku do godziny 16:00

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach do dnia 28 lutego 2018 roku.

Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w Wydziale Egzaminów Zawodowych OKE Łódź.

Lista kwalifikacji, których dotyczy konkurs

***

Informujemy, że 2 stycznia 2018 roku rozpoczyna się XII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”.

Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne), słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:

 1. nauki społeczne
 2. nauki ekonomiczne
 3. nauki prawne
 4. nauki matematyczne
 5. nauki fizyczne
 6. nauki chemiczne
 7. nauki biologiczne
 8. nauki o Ziemi
 9. nauki techniczne
 10. nauki medyczne
 11. nauki farmaceutyczne

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączonych dokumentach:
Ogłoszenie nt. XII edycji stypendiów naukowych
Regulamin XII edycji stypendiów naukowych
Załącznik nr 1 - wniosek dla ucznia
Załącznik nr 2 - wniosek dla studenta

***

Konkurs na stanowiska nauczycieli – w Szkołach Europejskich w Brukseli (Bruksela I), Luksemburgu (Luksemburg I) i Monachium

Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska nauczycieli w szkołach:
1. nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) – 2 etaty,
2. nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) – 1 etat,
3. nauczyciela wychowania fizycznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) – 1 etat,
4. nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) – 1 etat,
5. nauczyciela języka polskiego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) – 1 etat,
6. nauczyciela muzyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Monachium – 1 etat,

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach:
- Ogłoszenia o konkursach
- Wzór oświadczenia

***

KONKURSY 2017 R.

Konkurs na autorów zadań egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego

Szanowni Państwo,
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi ogłasza konkurs na autorów zadań egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza konkursowego zamieszczonego pod adresem: https://goo.gl/forms/bGF7BqM9bpQ1LzeD2 w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu do dnia 01 marca 2017 roku.

O wynikach konkursu jego uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową do dnia 03 marca 2017 roku.

Regulamin konkursu do wglądu u kierownika Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Do pobrania: Regulamin konkursu

***

Konkurs na Przewodniczących Zespołów Egzaminatorów sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych w pracach gimnazjalnych i maturalnych z zakresu kształcenia ogólnego

Szanowni Państwo,
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi ogłasza konkurs na Przewodniczących Zespołów Egzaminatorów sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych w pracach gimnazjalnych i maturalnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji PZE w sesji egzaminacyjnej 2017 roku w egzaminach z zakresu:
przedmiotów humanistycznych i języków obcych są proszone o wypełnienie formularza konkursowego zamieszczonego na stronie https://goo.gl/forms/ma9rbeC5wn61d71A3
• przedmiotów matematyczno-przyrodniczych są proszone o wypełnienie formularza konkursowego zamieszczonego na stronie https://goo.gl/forms/0RoRIKW6vZHK7C5K2 w nieprzekraczalnym terminie do 01 marca 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 03 marca 2017 r.

O wynikach konkursu jego uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową do dnia 07 marca 2017r.

Regulamin konkursu do wglądu u kierownika Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Do pobrania: Regulamin konkursu

Konkurs na autorów i recenzentów zestawów egzaminacyjnych do nowego egzaminu zawodowego

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza konkurs na autorów i recenzentów zestawów egzaminacyjnych do nowego egzaminu zawodowego. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony pod adresem: https://goo.gl/forms/ySmLJf9p251ZUwgF2

Formularz należy wypełnić do dnia 15 lutego 2017 r. do godziny 16:00.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach do dnia 24 lutego 2017 roku.

Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w Wydziale Egzaminów Zawodowych OKE Łódź.

Do pobrania:
- Lista kwalifikacji, których dotyczy konkurs

- Regulamin konkursu

***

Łódzkie nagradza najzdolniejszych!
XI edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego
1 lutego 2017 roku rozpoczyna się XI edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki: nauki społeczne, nauki ekonomiczne, nauki prawne, nauki matematyczne, nauki fizyczne, nauki chemiczne, nauki biologiczne, nauki o Ziemi, nauki techniczne, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne. Więcej informacji w załączonych dokumentach:

Do pobrania:
Ogłoszenie XI edycji stypendiów naukowych
Regulamin konkursu na stypendia
Wniosek o przyznanie stypendiów - uczeń
Wniosek o przyznanie stypendiów - student

KONKURSY 2016 R.

Konkurs na stanowisko nauczyciela – na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej we Frankfurcie

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej we Frankfurcie. Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach:
Zał. 1 – ogłoszenie o konkursie (Luksemburg)
Zał. 2 – ogłoszenie o konkursie (Frankfurt)
Zał. 3 – wzór oświadczenia

***
Konkurs na stanowisko nauczyciela–doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydata na stanowisko nauczyciela doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej (1 etat), w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I).

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach:
Zał. 1 – ogłoszenia o konkursie
Zał. 2 – wzór oświadczenia

***

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska: nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (3 etaty), nauczyciela wychowania fizycznego w szkole średniej (1 etat) oraz nauczyciela – doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej (1 etat) w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I).

Szczegółowe warunki konkursu znajdą Państwo w załączonych dokumentach:

Załącznik 1 - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Załącznik 2- nauczyciel wychowania fizycznego
Załącznik 3 - nauczyciel-doradca pedagogiczny
Załącznik 4 – wzór oświadczenia kandydata.

***
Konkursy na stanowiska zastępcy dyrektora Szkoły Europejskiej w Luksemburgu
Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Mol oraz zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II).

Wyłonieni w konkursie kandydaci zostaną zgłoszeni do konkursu organizowanego w Brukseli przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach:
Załącznik 1 - ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Mol
Załącznik 2 - ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy dyrektora ds. szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)
Załącznik 3 – wzór oświadczenia.

***

Konkurs na stanowiska:
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie oraz
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła konkursy na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie oraz Dyrektora Okręgowej Komisji Egaminacyjnej w Poznaniu.

Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej:

 • Konkurs na Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie
 • Konkurs na Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu
 • ***

  Konkurs uzupełniający na autorów i recenzentów arkuszy egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego w kwalifikacjach

  Szanowni Państwo,
  Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi ogłasza konkurs uzupełniający na autorów i recenzentów arkuszy egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego w kwalifikacjach:

  Id_kwalifikacji Nazwa kwalifikacji
  A.12 Wykonywanie usług krawieckich
  A.14 Realizacja procesów introligatorskich
  A.20 Rejestracja i obróbka obrazu
  A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych
  A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
  A.57 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych
  A.58 Przetwórstwo wytworów papierniczych
  A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
  A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
  B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
  T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
  Z.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

  Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza konkursowego zamieszczonego pod adresem: http://goo.gl/forms/K8DxYfDJoq w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2016 r. do godziny 20:00.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 stycznia 2016 r.

  Regulamin konkursu do wglądu u kierownika Wydziału Egzaminów Zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

  Z poważaniem

  Danuta Zakrzewska
  Dyrektor OKE w Łodzi

  ***

  KONKURSY 2015 R.

  Konkurs na nauczycieli w sekcjach polskich w Szkołach Europejskich

  Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska:
  • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I,
  • nauczyciela matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I,
  • nauczyciela biologii w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I,
  • nauczyciela muzyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I,
  • nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Europejskiej Bruksela I.

  Szczegółowe informacje dotyczące wymogów oraz warunków konkursu znajdują się w załącznikach dostępnych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  ***

  Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza konkurs na autorów
  i recenzentów zestawów egzaminacyjnych do nowego egzaminu.

  Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony pod adresem: http://goo.gl/forms/xpfj1nuE23.

  Formularz należy wypełnić do dnia 20 lutego 2015 r. do godziny 16:00

  Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach do dnia 28 lutego 2015 r.

  Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w Wydziale Egzaminów Zawodowych OKE Łódź.

  W załączeniu: Lista kwalifikacji, których dotyczy konkurs.

  ***

  Departament Kultury i Edukacji Urzędu Małszałkowskiego w Łodzi informuje o ogłoszeniu IX edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, przeznaczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni wyższych zamieszkujących lub uczących się (studiujących) w szkołach (uczelniach) na terenie województwa łódzkiego.

  W załączeniu zamieszczamy szczegółowe informacje nt. przyznawania stypendiów naukowych:

  - Komunikat w sprawie składania wniosków
  - Regulamin przyznawania stypendiów
  - -Wniosek o przyznanie stypendiów w kategorii "uczeń"
  - Wniosek o przyznanie stypendium w kategorii "student"
  - Sprawozdanie z wydatkowanie środków przyznanych w ramach stypendium

  KONKURSY 2014 R.

  Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe

  Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe. Kandydaci wyłonieni w niniejszym konkursie zostaną zgłoszeni w konkursie organizowanym przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich.

  W załączeniu: szczegółowe informacje na temat konkursu.

  KONKURSY 2013 R.

  Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich

  Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich. W konkursach na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej Bruksela I poszukiwani są nauczyciele następujących przedmiotów: matematyki, języka polskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Natomiast w konkursach na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej Luksemburg I poszukiwani są: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel biologii i chemii.

  Termin składania dokumentów upływa 10 maja br. Szczegółowe wymagania na konkretne stanowiska są zawarte w ogłoszeniach:

  ***

  Ogłoszenie o konkursie na opracowanie propozycji modelu współpracy systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratoriami oświaty, samorządami, pracodawcami
  w zakresie tworzenia i funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnych

  Centralna Komisja Egzaminacyjna, w ramach realizacji projektu "Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłosiła konkurs na opracowanie propozycji modelu współpracy systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratoriami oświaty, samorządami, pracodawcami w zakresie tworzenia i funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnych.

  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem organizacyjnym koncepcji współpracy podmiotów uczestniczącychw przygotowaniu i przeprowadzaniu zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

  Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie.

  ***

  KONKURSY - 2012 ROK

  Nabór dla kandydatów na autorów arkuszy egzaminacyjnych

  Szanowni Państwo,
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi w dniach 2-10 stycznia 2013 r. ogłasza nabór w drodze konkursu na autorów zadań egzaminacyjnych sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych.

  Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

  Dyrektor OKE w Łodzi
  Danuta Zakrzewska

  ***

  Nabór uzupełniający dla kandydatów na autorów arkuszy egzaminacyjnych egzaminu zawodowego

  Szanowni Państwo,
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi w dniach 17-31.12.12 r. ogłasza nabór uzupełniający na autorów arkuszy egzaminacyjnych do etapu pisemnego i praktycznego na 2014 r. w następujących zawodach:
  - wykształcenie wyższe kierunkowe w zawodzie, w którym opracowywany będzie arkusz lub w zawodzie pokrewnym;
  - nauczyciel i/lub egzaminator w zawodzie, w którym opracowywany będzie arkusz lub w zawodzie pokrewnym;
  - umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz umiejętność korzystania z Internetu.

  Wymagania dodatkowe:
  - doświadczenie w zakresie opracowywania arkuszy egzaminacyjnych do zawodów i/lub kwalifikacji;
  - ukończone kursy lub studia podyplomowe z zakresu pomiaru dydaktycznego.

  Osoby, które brały udział w konkursie dla kandydatów na autorów arkuszy w grudniu 2011 r. proszone są o przesłanie zgłoszeń (bez przesyłania C.V.). Wszystkich pozostałych zainteresowanych prosimy także o składanie C.V., według załączonego wzoru, wyłącznie elektronicznie na adres klaudia@komisja.pl

  Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31.12.2012 r. o godzinie 16.00. O wyniku naboru dodatkowego zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną do 10.01.13 r. Pierwszeństwo w naborze będą mieli autorzy zamieszkali w województwie łódzkim i świętokrzyskim. W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń.

  Załączniki:
  1. Lista zawodów,
  2. Wzór cv,
  3. Kryteria oceny.

  KONKURSY - 2011 ROK

  Konkurs dla kandydatów na recenzenta zestawów zadań

  Szanowni Państwo,
  w ramach projektu „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi, ogłaszamy konkurs dla kandydatów na recenzenta zestawów zadań.

  Poniżej zamieszczamy:

  ***

  KONKURS DLA AUTORÓW ZADAŃ

  Szanowni Państwo,
  - nauczyciele szkół zawodowych,
  - nauczyciele akademiccy,
  - specjaliści, zatrudnieni w przedsiębiorstwach,
  - oraz wszyscy zainteresowani tworzeniem zadań egzaminacyjnych.

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w tworzeniu zadań egzaminacyjnych w ramach projektu „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”.

  Oferujemy szkolenia z zakresu tworzenia zadań egzaminacyjnych, ciekawą pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie dla autorów zadań egzaminacyjnych.

  Warunkiem udziału w pracach jest przesłanie zestawu własnych, oryginalnych, autorskich zadań egzaminacyjnych przygotowanych zgodnie z opisem w Załączniku 1.

  Zadania należy podpisać pseudonimem i przesłać anonimowo drogą elektroniczną na adres:

  bank.zadan.zawodowych@komisja.pl

  w terminie do 30 maja 2011 r.

  Wszelkie informacje o rekrutacji do zespołów autorów zadań egzaminacyjnych można uzyskać, pisząc na adres bank.zadan.zawodowych@komisja.pl

  Realizowany przez Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne projekt „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.2.

  Wykaz załączników:
  1. Opis warunków, jakie muszą spełniać zadania dla określonego zawodu – Załącznik nr 1,
  2. Wykaz zawodów – Załącznik nr 2,
  3. Regulamin rekrutacji – Załącznik nr 3.

  KONKURS NA STANOWISKO KOORDYNATORÓW ZESPOŁÓW AUTORÓW ZADAŃ

  Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu "Modernizacja egzaminów zawodowych" Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłasza konkurs na stanowiska koordynatorów zespołów autorów zadań. Poniżej przedstawiono zadania ogólne oraz wymagania konieczne, które musi spełniać kandydat na koordynatora.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie cv oraz listu motywacyjnego do dnia 15 kwietnia 2011 r. do godziny 12:00. Rozstrzygniecie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 kwietnia 2011 r. Dokumenty prosimy składań wyłącznie w formie elektronicznej na adres: zawodowe@komisja.pl.

  Informacji szczegółowych udziela Marek Szymański: tel. 42 664 81 90, 691300067.
  O wynikach konkursu zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie bądź poprzez e-mail.

  Zadania koordynatora zespołu autorów zadań w ramach projektu "Modernizacja egzaminów zawodowych"

  1. Zorganizowanie zespołów autorskich i recenzentów,
  2. Przedstawienie Dyrektorowi OKE do akceptacji przygotowanych składów zespołów,
  3. Przygotowanie umów z członkami zespołów,
  4. Nadzorowanie pracy zespołu,
  5. Zorganizowanie i przeprowadzenie standaryzacji.
  6. Przygotowanie raportu ze standaryzacji.
  7. Rozliczenie standaryzacji.
  8. Rozliczenie finansowe i merytoryczne pracy zespołu.
  9. Sporządzenie sprawozdania z wykonywanych prac.

  Wymagania konieczne:

  1. Dyspozycyjność,
  2. Wysoki poziom umiejętności organizacyjnych,
  3. Wysoki poziom umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej,
  4. Obsługa komputera w zakresie pakietu biurowego oraz umiejętność korzystania z internetu.
  5. Mobilność.  Wytworzył: Marek Szymański, Klaudia Połowińska, Andrzej Chruściany, MEN (2011-09-02)
  Opublikował: Iwona Klimczak (2013-01-11 10:53:29)
  Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2018-12-27 09:47:55)
   
  spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
  spacer spacer