bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Załatwianie spraw \ Procedury - egzaminy    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     
EGZAMINY W 2018 ROKU

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku

***
EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 R.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązującej w roku szkolnym 2017/2018

- Załączniki do Informacji o sposobie przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego...

- Zamówienie pozasystemowe

***

Egzamin maturalny 2018

INFORMACJE

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE

obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Załączniki do Informacji o sposobie organizacji...
- w wersji do edycji

Deklaracje maturalne w postaci plików do pobrania
MATURA 2018

Nazwa pobierz pdf pobierz doc
Deklaracja 1a_N - dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz
(2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017
(3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015
ikona_pdf ikona_doc
Deklaracja 1b_N - dla:
(1)absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015 2015/2016 albo 2016/2017 oraz absolwenta technikum z roku szkolnego 2015/2016 albo 2016/2017, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona,
(2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej,
(3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości
(4) osoby, która po 1 września 2017 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
ikona_pdf ikona_doc
Deklaracja 1c_N - dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.) ikona_pdf ikona_doc
Deklaracja 1d_S - dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
ikona_pdf ikona_doc
Deklaracja 1e_S - dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz
(3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych
ikona_pdf ikona_doc

***

EGZAMIN ZAWODOWY w 2018 ROKU

Informacja o sposobie, organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego
 • z zakresu kwalifikacji zgodnie podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r. oraz
 • przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie klasyfikacją zawodów z 2017 r. i podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r.
 • Do pobrania: Informacja o sposobie... - wraz z załącznikami

  Do pobrania: Załączniki do Informacji...

  Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w postaci plików do pobrania

  Nazwa pobierz pdf pobierz doc
  Załącznik 3 - Deklaracja przystąpienia do egzaminu: uczeń/słuchacz/absolwent ikona_pdf ikona_doc
  Załącznik 3a - Deklaracja przystąpienia do egzaminu: absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą ikona_pdf ikona_doc
  Załącznik 3b - Deklaracja przystąpienia do egzaminu: uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ ikona_pdf ikona_doc
  Załącznik 3c - Deklaracja przystąpienia do egzaminu: osoba dorosła/ekstern ikona_pdf ikona_doc

  ***

  INFORMACJE i DRUKI

  Informacja dla Dyrektorów - nt. rezygnacji z przystąpienia do egzaminu, nieklasyfikowanych oraz wydawania dyplomów

  Druki

 • Wniosek o wykreślenie zdających - dot. rezygnacji z przystąpienia do egzaminu oraz osób nieklasyfikowanych
 • Wniosek o wydanie dyplomów - wniosek dla dyrektorów szkół.

  Wytworzył: CKE (2013-08-31)
  Opublikował: Iwona Klimczak (2014-10-23 14:56:11)
  Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2018-03-06 15:42:32)
 •  
  spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
  spacer spacer